Nira Pereg awarded the 2012 Ministry of Culture and Sport Award for Visual Arts

December 25, 2012

Nira Pereg has been awarded the 2012 Minister of Culture and Sport Award in the Visual Arts category

For further info (Erev Rav) 

לעד אפרת, גיא גולדשטיין, רענן חרל”פ, ורדי כהנא, נירה פרג, יוסף קריספל, קרן רוסו ופיליפ רנצר זכו בפרס שרת התרבות והספורט בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2012.הפרס בשווי כולל של 400 אלף ש”ח, נועד לאמנים מצטיינים מגיל 35 ומעלה. כל אחד מהזוכים יקבל פרס כספי בשווי 50 אלף ש”ח. בוועדת השיפוט של הפרס ישבו האמן צבי טולקובסקי, האוצרות עדנה מושנזון ותמי מנור-פרידמן ועידית עמיחי כמשקיפה מטעם משרד התרבות והספורט. תערוכה משותפת לכלל הזוכים בפרסי משרד התרבות בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2012 תוצג במוזיאון אשדוד לאמנות במאי  2013.

 

נירה פרג

במהלך שנות עבודתה משכללת נירה פרג בהתמדה את השימוש שלה במדיום הווידיאו תוך שהיא בוחנת וחוקרת את כל טווח אפשרויותיו. היא מצליחה ליצור תואם בין התכונות המהותיות של המדיום לבין השימוש בו  ככלי לביטוי אישי, פרי התבוננות סקרנית  במציאות, המשקף קונפליקטים תרבותיים, דתיים ופוליטיים. בעבודה אחר עבודה היא פורצת  את גבולות המרחב והזמן, נושאים שהם במוקד יצירתה.

את עבודותיה, שבכולן יש ממד טקסי, חזרתי,  אפשר לתאר  כיצירת אמנות כוללת, כמעט במובן ההיסטורי של המושג. יש בהן דימויים מרהיבים, חזקים ופואטיים, תיאטרליות, קונפליקט דרמטי, פס קול מקורי וכוריאוגרפיה. כך למשל בעבודת הווידיאו “67 קידות”, (2006) התנועה החזרתי של הפלמינגוס בגן חיות בגרמניה, המלווה פס קול של יריות שמניע אותן לפעולה, ב”שבת” (2008), תנועת הדמויות המזיזות מחסומים לסגירת השכונות החרדיות בירושלים  המלווה בפס קול המעצים את קולות גרירתם וכך בפעילות הרוחשת בהר המנוחות בירושלים ב”שמור בחיים” (2009/2010),  כמו גם  ב”מלנכוליה” (2009), בכוריאוגרפיה של מצלמה הנזרקת מגגות, מסתחררת בחלל ונוחתת בקול רעם בחצר אחורית תל אביבית.

אף כי נקודת המוצא ליצירתה היא תופעה או אירוע, פרי התבוננות משתאה במציאות, מלאכת העריכה, חיבור פס הקול וההצבה בחלל הופכות את עבודתה ליצירת אמנות  הנמנעת מהתיעוד הדוקומנטרי, מפרקת את הרצף הנרטיבי  ומעצימה את המתח שבין הממשי לסימבולי. יצירתה זוכה לעניין רב בעולם והיא נכללת באירועי אמנות בינלאומיים חשובים.

 

NEWSLETTER

VISIT

Sunday

Monday

Tue – Thu

Friday

Saturday

Closed

By appointment only

11:00 – 18:00

11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

CONTACT

CREDITS

Design by The-Studio

Code By Haker Design

Contact

Visit

Sunday

Monday

Tue – Thu

Friday

Saturday

Closed

By appointment only

11:00 – 16:00

11:00 – 14:00

Closed