Nira Pereg is the winner of the minister of culture award for best established video artist, 2016

January 3, 2017

Congratulations to Nira Pereg for winning the minister of culture award for best established video artist, 2016.

נימוקי השופטים:

“עיסוקה של נירה פרג באמנות הוידאו עקבי ומעמיק בהתבוננות במרחב המקומי על מופעיו השונים. התמקדותה בפעולות באנליות לכאורה מעידות למעשה על מתחים מתחת לפני השטח: חברתיים, דתיים ותרבותיים. פרג מציעה התבוננות שקטה ובלתי מתערבת במקומות שנחשבים כמעט כנקודות עיוורון. כך למשל ביצירה “אברהם אברהם”, “שרה שרה” היא צופה במרחב קדוש ורגיש באמצעות שוטרי מג”ב, חיילים, מתפללים יהודים וערבים, משם היא מתעדת את הטרנספורמציה של החלל והטקס במעבר בין היהדות לבין האיסלאם. פרג עובדת במרכזי עצבים טעונים ואינה מאפשרת לצופה להישאר פסיבי ובלתי מעורב, הוא נדרש לנסח לעצמו עמדה בעצם הנחת הדיון לפתחו. על עשייה אמנותית בלתי מתפשרת ואיכות עבודותיה, מצאה וועדת השיפוט את נירה פרג כראויה לפרס אמנות הוידאו בקטגוריה אמן בכיר”.

NEWSLETTER

VISIT

Sunday

Monday

Tue – Thu

Friday

Saturday

Closed

By appointment only

11:00 – 18:00

11:00 – 14:00

11:00 – 14:00

CONTACT

CREDITS

Design by The-Studio

Code By Haker Design

Contact

Visit

Sunday

Monday

Tue – Thu

Friday

Saturday

Closed

By appointment only

11:00 – 16:00

11:00 – 14:00

Closed