NEWS / 2018

Mark Yashaev, group exhibition, Barrow, at Hanina Gallery, Tel Aviv

 

אלבום המשפחה הוא מרחב דימויים הולך ונעלם. נראה כי בשנים האחרונות עם התגברות הדיגיטציה בחיינו תפסו תיקיות המחשב הווירטואליות את מקומו של האלבום המודפס, המלא תמונות מודפסות בגדלים אחידים. עוד היבט בהחלפתו של החומרי בווירטואלי

 

אלבום המשפחה דמה לתל. הוא הכיל שכבה שהסתירה שכבה קודמת, את התמונות ממסיבת פורים הסתירו התמונות מהחופשה בקיץ ואת אלו הסתירה תמונה סוררת שהשתרבבה מאלבום אחר , מזיכרון אחר. כך הזיכרון המשפחתי הלך ונבנה כתל – שכבה מכסה שכבה. קולאז’ – הדבקה והסתרה

 

בתערוכה ‘תל’ יוצגו עבודות שעוסקות בשאלות של שכבתיות והסתרה תוך התבוננות על המרחב הביתי והמשפחתי . כך תבקש התערוכה לדון באלבום המשפחה כמצע למחשבה קולאז’יסטית

 

ישתתפו בתערוכה
אסף הינדן Assaf Hinden
מארק ישאייב Mark Yashaev
ורה קורמן Vera Korman
איילת השחר כהן Ayelet Hashahar Cohen
ציקי אייזנברג Tziki Eisenberg
לירון טור-כספא Leeron tur-Kaspa

 

To read about group show ‘Barrow’, featuring Mark Yashaev, click ‘DOWNLOAD PDF’ or click here.

 

|DOWNLOAD PDF

08-02-2018 - 03-02-2018

Artists